Aannemersbedrijf Jans

Nieuwbouw, verbouw, renovatie, timmer- en metselwerk, badkamers en keukens

 

    

Gebruiksvoorwaarden

Onderstaand de gebruiksvoorwaarden van deze website. Deze zijn van toepassing op alle webpagina's waarin een hyperlink is opgenomen naar deze voorwaarden. De gebruiker van deze website verklaard akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

Algemeen
De gebruiker van deze website zal de goede werking van deze website niet verstoren; geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken; geen berichten verspreiden die reclame of spam bevatten; niet handelen in strijd met wettelijke regelgeving; geen zaken verspreiden die de eigenaar, zijn belangen of zijn gebruikers(belangen) zullen schaden; niet handelen in strijd met rechten en belangen van derden; de content van deze website niet gebruiken voor eigen belangen of verspreiden zonder expliciete toestemming. Bij enige schade voor de eigenaar door het niet in acht nemen van bovenstaande regels zal de schade verhaald worden op de dader.

Privacy
De eigenaar respecteert de privacy van zijn gebruikers en behandelt daarom de gegevens van zijn gebruikers als zijnde het eigendom van de gebruiker. Bezoek van deze website is geheel anoniem. Verstrekte e-mailadressen en gegevens worden alleen gebruikt ter beantwoording van berichten. Verkeersgegevens en zoekgedrag worden vastgelegd in verband met gebruiksstatistieken, beveiliging van deze website en preventie van misbruik of inbreukmakend gedrag.

Auteursrecht
Alle rechten met betrekking tot deze website berusten bij de eigenaar. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom en content van deze website te gebruiken voor eigen belangen zonder expliciete toestemming.

Vragen en opmerkingen
De eigenaar is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen heeft over de gebruiksvoorwaarden, dan kunt u contact opnemen.

 

© Aannemersbedrijf Jans | gebruiksvoorwaarden | disclaimer