Aannemersbedrijf Jans

Nieuwbouw, verbouw, renovatie, timmer- en metselwerk, badkamers en keukens

Disclaimer

Onderstaande is van toepassing op iedere webpagina waarin een hyperlink is opgenomen naar deze disclaimer. Door de webpagina te gebruiken stemt de gebruiker in met de disclaimer. In de disclaimer worden de onderstaande begrippen als volgt verstaan:

Eigenaar:
de domeinnaamhouder.

Gebruiker:
vertegenwoordigende natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.

Gebruik:
opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen, verzenden, kopieeren, bewaren, verspreiden van de webpagina.

Informatie:
teksten, afbeeldingen, hyperlinks en andere op de webpagina geplaatste objecten.

Schade:
directe of indirecte (im)materiële schade van welke aard dan ook.

Gebruik van deze website geschied geheel eigen risico. De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie of voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website. De eigernaar is niet aansprakelijk voor informatie van derden, die op enigerlei wijze via deze website wordt verstrekt of voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor gebruik van deze website. Ondanks alle zorg en aandacht garandeert de eigenaar niet dat de op de website aangeboden informatie up to date, compleet en juist is. Ook garandeert de eigenaar niet dat de aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken of virussen. De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die ontleend wordt aan deze website. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden en mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of het bestaan ervan beëindigen en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan. De gebruiker verklaart akkoord te gaan met de disclaimer en de eigenaar te beschermen voor, en te vrijwaren van, alle (buiten)gerechtelijke maatregelen e.d. inclusief de daaruit voortkomende kosten ten gevolge van, of gerelateerd aan, het gebruik van de webpagina.

Alle rechten voorbehouden.

 

© Aannemersbedrijf Jans | gebruiksvoorwaarden | disclaimer